Rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

P-IRIS -hanke Keski-Pohjanmaa

Rantakatu 14, 67100 Kokkola

+358 40 7735 041 /  maria.timo-huhtala@keski-pohjanmaa.fi 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Maria Timo-Huhtala

+358 40 7735 041 / maria.timo-huhtala@keski-pohjanmaa.fi 

Rekisterin nimi

P-IRIS -hanke Keski-Pohjanmaa | Tapahtumien ilmoittautumis- ja markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

  • Tapahtumien osallistujatietojen hoitaminen ja ylläpito

  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet

 

Rekisterin tietosisältö 

  • Yhteystiedot: Organisaation nimi, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

  • Asiakkaan antamat markkinointiluvat/kiellot sähköiseen suoramarkkinointiin

  • Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

P-IRIS -hanke Keski-Pohjanmaa asiakasrekisteri
Asiakkaan antamat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessään tiedot www.p-iriskp.com  -nettisivujen kautta.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Käyttäjistä jää käyttäjäloki.

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti P-IRIS -hanke Keski-Pohjanmaan hankekoordinaattorille.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.